FRP大型公仔 | 巧匠工藝專業製作各種企業FRP大型公仔

FRP大型公仔

FRP大型公仔 | 巧匠工藝專業製作各種企業FRP大型公仔

巧匠工藝專業製作各種企業FRP大型公仔,可做為店面裝置藝術或企業代表公仔用,像打鼓熊及牛軋餅!