FRP大型公仔 | 巧匠工藝專業製作各種企業FRP大型公仔

FRP大型公仔

FRP大型公仔 | 巧匠工藝專業製作各種企業FRP大型公仔

巧匠工藝手作各種企業FRP大型公仔,常作為店面公仔、企業代表公仔或裝置藝術作品,像打鼓熊及牛軋餅!